Så hanterar vi dina personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig

Business Booster Europe AB ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


2. När behandlar vi dina personuppgifter

När du kontaktar oss:

- för service och/eller frågor kring våra produkter och tjänster 
- då du köper varor och/eller tjänster av oss 
- då du önskar ta del av erbjudanden och nyhetsbrev


Vid dessa tillfällen måste vi spara dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig för att kunna ge svar och/eller effektuera beställningar.


3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig

3.1 Vid köp av produkter och tjänster. Här samlar vi in de uppgifter som krävs så vi kan följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar:


Fakturering: Då du önskar faktura vid köp av produkt och/eller tjänst:

- Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)


- Adress
- Telefonnummer och e-post (om du har det)


- Betalningsuppgifter
 och Kundnummer
.

- Fastighetsbeteckning (endast om du nyttjar IT-tjänster som berättigar till RUT-avdrag i enlighet med de regler Skatteverket har).


Finansiering: Om du köper produkter och/eller tjänster och önskar finansiering vidarebefordrar vi uppgifter till finansieringspartner som du skriver avtal med och lagrar dessa till dess eventuellt avtal träder i kraft. 


Betalar du via Swish eller kort behandlar vi de uppgifter lagen kräver.


3.2 Då du kontaktar oss för service och/eller önskar svar på frågor måste vi spara de kontaktuppgifter du lämnar oss så vi kan återkoppla till dig. Har du t ex ställt frågor via mail måste vi kunna svara dig tillbaka på den mailadress du lämnat.


3.3 Önskar du få erbjudanden och nyhetsbrev från oss lagrar vi dina uppgifter för marknadsföring via utskick till dess du avregistrerar dig.


3.4 Besöker du vår webbplats (hemsida) sparar vi temporärt s.k session cookies så du kan navigera i vår webbplats och så innehållet exponeras korrekt i den webbläsare du använder.4. Varför behandlar vi uppgifter om dig

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av tjänster och support.
- Besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
- Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, utskick samt på webben.
- Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig.
- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
- Uppgifter kan även utgöra underlag för marknadsundersökningar och statistik, t ex utskick med frågor hur nöjd du är med en viss produkt/tjänst. 


5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och den tid som krävs av laglig grund.


6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Vi lämnar endast ut de uppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden, det vill säga till våra partners som skall utföra tjänster. T ex fraktbolag så de kan leverera de produkter du köpt av oss, finansieringsbolag om du önskar finansiering så vår partner kan teckna avtal direkt med dig, Skatteverket om du nyttjar t ex IT-tjänster som berättigar till RUT-avdrag, etc.


Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt medgivande till andra företag så de kan nyttja dessa i marknadsföringssyfte.


7. Skyddet av dina personuppgifter

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder vi kan för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Vi använder endast större och välrenommerade underleverantörer av program och tjänster. 


T ex Fortnox för administrativa rutiner och lösenordsskyddade och krypterade tjänster för uppföljning av support och orderärenden.


8. Dina rättigheter

Du har rätt att:

- få veta vilka av dina personuppgifter vi har.
- rätta dina personuppgifter vid eventuella felaktigheter.


- begära begränsning av behandling, att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.


- få dina personuppgifter raderade ”Glöm mig funktion”, detta förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för t ex om det finns lagkrav (exempelvis bokförings- och skattelagstiftning).


9. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.


Du når personuppgiftsansvarig:

via mail: info @ businessbooster.se 

eller via kontaktformuläret≫